Showroom 1:
 172-174 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10
 (08) 39272996

Showroom 2:
 367 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10
 (08) 38336557

Showroom 3:
 470-472 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10
 (08) 39273868

Đà Nẵng

Showroom 1:
 45 Núi Thành, quận Hải Châu
 (0236) 364 7111

Showroom 2:
 94-96 Núi Thành, quận Hải Châu
 (0236) 364 7111

Showroom 3:
 65-67 Núi Thành, quận Hải Châu
 (0236) 364 7111

Showroom nội thất văn phòng:
 79 Núi Thành, quận Hải Châu
 (0236) 364 7111

Huế

Showroom 1:
 17 Trần Hưng Đạo
 (054) 351 2636

Hệ thống Showroom